QMS a EMS

Pro zajištění tvorby systému kvality a systému životního prostředí, jejich udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti TROJEK, a.s., dle norem ČSN EN ISO řady 9000 a ČSN EN ISO řady 14000 je stanovena následující politika kvality a životního prostředí, která je vhodná pro účely a kontext organizace a podporuje její strategické zaměření:

Politika kvality a životního prostředí

  • základní orientací společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti nákupu, zpracování a prodeje železného a neželezného odpadu, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti,
  • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000 a ČSN EN ISO řady 14000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu výroby a služeb a životního prostředí ve společnosti,
  • vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblastech nákupu, zpracování a prodeje železného a neželezného odpadu,
  • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému kvality a systému životního prostředí,
  • trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování kvality námi poskytovaných služeb,
  • významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných služeb mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet neustálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci,
  • společnost bude provádět pravidelné přezkoumání systému řízení kvality a systému životního prostředí,
  • bude stanovovat cíle kvality a cíle v oblasti životního prostředí pro udržení a neustálé zlepšování systému kvality a systému životního prostředí,
  • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice včetně prevence znečištění,
  • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi.

Ing. Zdeněk Trojek, ředitel společnosti
Praha, 15. 2. 2017

KOMPLEXNÍ SERVIS
NACENÍME
Dokážeme výhodně nacenit zakázky každého rozsahu, od drobného šrotu po rozsáhlé průmyslové areály.
Dokážeme výhodně nacenit zakázky každého rozsahu, od drobného
šrotu po rozsáhlé průmyslové
areály.
ROZŘEŽEME
Staráme se o veškeré likvidační práce. Velké díly nařežeme, napálíme a připravíme k transportu na další zpracování.
ODVEZEME
Díky našemu rozsáhlému vozovému parku odbavujeme i velké zakázky
v nepřekonatelném čase oproti konkurenci.
Díky našemu rozsáhlému vozovému parku odbavujeme
i velké zakázky
v nepřekonatelném čase oproti konkurenci.
ZAPLATÍME
To nejdůležitější na závěr - za odebrané odpady Vám zaplatíme výhodnou cenu. Vše tak máte bez starostí
a peníze na účtu.
To nejdůležitější na závěr - za odebrané odpady Vám zaplatíme výhodnou cenu. Vše tak máte bez starostí a peníze na účtu.
NIC NENÍ PŘÍLIŠ VELIKÉ