Likvidace vozidel

Naše společnost se zabývá ekologickou likvidací motorových vozidel všech značek, typů, stáří a kategorií (M1,  N1,…).

Specializované autovrakoviště

Specializovaný provoz Autovrakoviště TROJEK, a.s. je Vám k dispozici na ul. Nákladní 52 v Ostravě–Mariánských Horách. Toto pracoviště je dle § 14 odst. 1) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, oprávněnou osobou  k převzetí a zpracování autovraků, tj. odpadu kat. č. 16 01 04* – autovraky.

Likvidace vozidel – BEZPLATNĚ!

Likvidace autovraků je prováděna na specializovaném pracovišti, které je vybaveno nejmodernější technikou zaručující ekologicky šetrné nakládání při všech technologických operacích souvisejících s vlastním zpracováním autovraku. Celé pracoviště je zajištěno izolovanou nepropustnou plochou a odlučovačem lehkých kapalin, díky nimž nemůže dojít k úniku žádné z provozních kapalin vozidla do okolí a tudíž k ohrožení či poškození životního prostředí. Převzetí vozidla je v našich provozovnách pro Vás zcela bezplatné. Přijímáme vozidla v jakémkoliv stavu poškození. Musí však obsahovat veškeré podstatné části vozidla, kovové součástky a díly (karoserie vč. VIN, motor, převodovka, nápravy … ).

Co k likvidaci vozidla potřebujete?

  • velký technický průkaz motorového vozidla
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • plnou moc (pouze pokud nejste majitelem předávaného vozidla)
  • převzetí vozidla a vystavení dokladu o likvidaci

Po převzetí vozidla našim pracovníkem Vám bude vystaven tzv. doklad o ekologické likvidaci, na jehož základě je možno dle zákona č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, provést trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel.


Pouze v níže uvedených případech považujeme automobil za kompletní i přes chybějící části vozidla:

  • chybějící interiér, pneumatiky včetně ráfku, sedadla, plastové externí prvky, provozní tekutiny.

Výkup baterií

Neopomenutelnou činností naší společnosti je sběr a výkup vyřazených autobaterií a zajištění jejich dalšího zpracování.

Doneste ji k nám! Specializované provozy jsou Vám k dispozici v Ostravě – Mariánské Hory a Otrokovicích. Tato pracoviště jsou dle § 14 odst. 1) zákona o odpadech oprávněnou osobou k převzetí všech druhů vyřazených autobaterií. Platná legislativa řadí autobaterie mezi nebezpečné odpady, což podléhá přísným výkupním a shromažďovacím podmínkám. Naše provozy tyto podmínky plně splňují, a tudíž je zajištěno, že vyřazená autobaterie nebude představovat riziko pro životní prostředí.

Vaše autobaterie vykoupíme za atraktivní ceny, které Vám ochotně sdělí kontaktní pracovníci.

Cestou k nám můžete vždy jenom získat:

  • odevzdáním autobaterie k dalšímu zpracování uděláte pozitivní krok k ochraně společného životního prostředí
  • autobaterii vykoupíme včetně jejich náplní (kyselina, gel,…)
  • s autobaterií můžete dovézt i jiný sběr
  • cesta k nám se vždycky vyplatí

KONTAKT OSTRAVA

Autovrakoviště TROJEK Ostrava
ul. Nákladní č. 52, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Likvidace vozidel:

Kontaktní osoba: Jakub Kuchař
Tel.: +420 731 533 917
E-mail: autovraky@trojek.cz

Výkup baterií:

Kontaktní osoba: Stanislav Pastrňák
Tel.: +420 731 533 934
E-mail: pastrnak@trojek.cz

KOMPLEXNÍ SERVIS
NACENÍME
Dokážeme výhodně nacenit zakázky každého rozsahu, od drobného šrotu po rozsáhlé průmyslové areály.
Dokážeme výhodně nacenit zakázky každého rozsahu, od drobného
šrotu po rozsáhlé průmyslové
areály.
ROZŘEŽEME
Staráme se o veškeré likvidační práce. Velké díly nařežeme, napálíme a připravíme k transportu na další zpracování.
ODVEZEME
Díky našemu rozsáhlému vozovému parku odbavujeme i velké zakázky
v nepřekonatelném čase oproti konkurenci.
Díky našemu rozsáhlému vozovému parku odbavujeme
i velké zakázky
v nepřekonatelném čase oproti konkurenci.
ZAPLATÍME
To nejdůležitější na závěr - za odebrané odpady Vám zaplatíme výhodnou cenu. Vše tak máte bez starostí
a peníze na účtu.
To nejdůležitější na závěr - za odebrané odpady Vám zaplatíme výhodnou cenu. Vše tak máte bez starostí a peníze na účtu.
NIC NENÍ PŘÍLIŠ VELIKÉ